Navodila za uporabo črpalke za gnojevko

- 2021-09-12-

1. Preveritečrpalka za gnojevkopred zagonom: vsi priključni deli morajo biti pritrjeni; Smer električnega vrtenja mora biti pravilna; Sklopka je prilagodljiva in zanesljiva; Povezava cevovoda je čvrsta, tesnjenje zanesljivo, spodnji ventil pa fleksibilen in učinkovit.

2. Pred začetkomčrpalka za gnojevko, sesalno cev, spodnji ventil in telo črpalke je treba napolniti z vodo, zgornji konec odbojnika manometra pa mora biti napolnjen z oljem.

3. Ročno zavrtite, da se bat dvakrat pomakne. Brez obremenitve ga je mogoče zagnati le, če ni ovir in je vodna izolacija dobra. Po zagonu postopoma povečujte obremenitev, potem ko je operacija normalna.

4. Med delovanjem bodite pozorni na stanje tesnjenja vsake tesnilne naprave in jo po potrebi prilagodite. Vlečno palico in pomožno palico je treba pogosto mazati.

5. Med delovanjem vsebnost peska v blatu ne sme presegati 10 %.

6. Za blatne črpalke z več hitrostmi, da se zagotovi zanesljivo mazanje z brizganjem, je treba v vsaki izmeni delovati ločeno več hitrosti, čas pa ne sme biti krajši od 30 sekund.

7. Med delovanjem je strogo prepovedano spreminjati hitrost. Ko je treba spremeniti hitrost, ustavite črpalko in prestavite prestave.