Močne črpalke za gnojnico so zelo vsestranske

- 2021-07-07-

Močne črpalke za gnojnicose lahko široko uporablja v rudarstvu, elektroenergetiki, metalurgiji, premogu, varstvu okolja in drugih industrijah za prevoz gnojnice, ki vsebuje abrazivne trdne delce.

Prevoz rudniške gnojevke, odstranjevanje hidravličnega pepela v termoelektrarnah, gnojevka za premog iz pralnic premoga in prevoz težkih in srednje težkih snovi, poglabljanje reke, poglabljanje rek itd.


Najprej se približno 80% aplikacij v koncentratorjih uporablja v koncentratorjih v rudarski industriji.

Due to the harsh working conditions of the primary ore selection, the service life of Močne črpalke za gnojnico is generally low in this section.

Seveda imajo različni minerali različno abrazivnost.

Drugič, v elektroenergetiki, predvsem v termoelektrarnah.

In thermal power plants, because a large amount of coal is used for power generation, the slag or ash after coal combustion needs to be removed. Močne črpalke za gnojnico are used to remove ash and slag. After mixing a certain amount of water, the slag passes through the Heavy duty slurry pump.

Odpelje se do mesta, kjer se nalaga pepel in žlindra, zato včasih črpalka za gnojnico za težke namene postane tudi črpalka za žlindro v elektrarni.

Tretjič, v industriji pranja premoga je zaradi različnih delovnih pogojev enostavno blokirati velike kepe premoga in premog, konstrukcijske zahteve za črpalke za gnojnico pa so zelo visoke.

In the field of seawater sand selection, the application of Močne črpalke za gnojnico has gradually been recognized by customers.

However, when selecting sand in sea water and digging sand in rivers, Močne črpalke za gnojnico are more easily called heavy-duty sand pumps or dredging pumps.

Although they are called differently, they can all be called Močne črpalke za gnojnico in terms of structural characteristics and pump performance principles.

Zato mu pri tej izbiri peska z morsko vodo pogosto rečemo črpalka za težki pesek, v rečnem poglabljanju pa jo običajno imenujemo črpalka za poglabljanje.

Although Močne črpalke za gnojnico have a wide range of uses, the correct application is very important.

Due to the limitations of its name, Močne črpalke za gnojnico have misunderstood some people who are not in the industry. In fact, mud pumps, impurity pumps, dredging pumps, dredging pumps, etc. are all in the application range of Močne črpalke za gnojnico.

In the application of Močne črpalke za gnojnico, we must pay attention to reasonable design, correct calculation, and appropriate selection. These points are very important.